Od samego początku naszej działalności wpieramy dzieci i młodzież w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych. Kolejny już rok opłacamy…
Nasza pomoc rodzinom na terenie gminy Klembów to nie tylko jednorazowe zakupy żywności czy innych brakujących rzeczy, które zaspakajają bieżące…
Nasz nowy projekt pomocowy jaki właśnie realizujemy to sfinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z gminy Klembów. Od listopada 23 dzieci…