Wrzesień 2016 - ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Od samego początku naszej działalności wpieramy dzieci i młodzież w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych. Kolejny już rok opłacamy potrzebującym zajęcia z języka angielskiego, plastykę, grę na fortepianie, tenis, treningi piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt, taniec. Pomagamy dzieciom z problemami logopedycznymi, wychowawczymi i pedagogicznymi finansując odpowiednie formy terapii ze specjalistami.  W tym roku szkolnym z takiej pomocy korzysta 48 dzieci.  Są to dzieci , które wspieramy w ten sposób już trzeci rok i są tez takie, które dołączyły we wrześniu i październiku.